Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Speel-o-theek Leentjebuurt, gevestigd te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41092968. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens als naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

 

Onze Speel-o-theek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Bankgegevens voor jaarlijkse incasso lenersvergoeding

 

Van wie verwerkt onze Speel-o-theek persoonsgegevens?

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je: lid wordt van Speel-o-theek Leentjebuurt

 

Waarvoor verwerkt onze Speel-o-theek persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de Speel-o-theek hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid, de lenersvergoeding te innen en contact met je opnemen als leentermijnen van speelgoed worden overschreden of bij vermiste onderdelen van speelgoed en het versturen van de nieuwsbrieven.

Als je eenmaal lid van onze Speel-o-theek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

 

Verwerkt de Speel-o-theek ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Onze Speel-o-theek verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, verwerkt. Na opzegging van het lidmaatschap verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 1 dag.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Onze Speel-o-theek wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.

 

Inzagerecht persoonsgegevens

Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt contact opnemen met ons via info@leentjebuurt.nl voor:  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken; vragen naar aanleiding van deze privacy-beleid; inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken; bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

 

Wijzigingen privacy-beleid

Door lid te worden van de Speel-o-theek ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden kunnen dit privacy-beleid raadplegen op de website www.leentjebuurt.nl van de Speel-o-theek.