Reglement

Ons reglement

 1. Het geleende speelgoed wordt uitsluitend uitgeleend en ingenomen op vertoon van een geldige pas tijdens openingstijden van de Speel-o-theek. De pas blijft eigendom van de Speel-o-theek.
 2. U mag elke keer meenemen:  1 “groot” speelgoed , dit is Fantasie, Constructie , Zintuiglijk of Expressie , 1 Leermiddel, 1 Spel, 1 Puzzel, 1 Buitenspeelgoed,  1 Xtra speelgoed  voor een periode van 3 weken.
 3. Op het spellenabonnement kunt u elke keer 2 spellen lenen voor een periode van 6 weken.
 4. Te laat inleveren kost € 1,- per week per pas. Tijdens  vakanties is de  uitleenperiode langer.
 5. Reserveren van speelgoed is mogelijk tegen betaling van € 1,- per speelgoed. Wordt het speelgoed niet op de afgesproken datum opgehaald, dan verloopt de reservering.
 6. Het lidmaatschap van de Speel-o-theek loopt van februari t/m februari van het volgend jaar.    Wordt u lid in de loop van het jaar, dan betaalt u een gedeelte van de lenersvergoeding.  U kunt uw lidmaatschap alleen opzeggen d.m.v. het persoonlijk inleveren van uw pas vóór 1 februari op de Speel-o-theek. Indien u niet vóór 1 februari opzegt wordt uw lidmaatschap voor 1 jaar verlengd.    Er is geen restitutie bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap.
 7. Bij verlies van de lenerspas wordt € 2,50 gevraagd voor een nieuwe pas.
 8. Voor 2024 bedraagt de lenersvergoeding € 32,50- voor het eerste kind, elk volgend kind uit een gezin betaalt € 20,-.
 9. Voor Peuterspeelzalen / kinderdagverblijven bedraagt de lenersvergoeding € 50,00.
 10. Eenmalige inschrijfkosten van € 1,-.
 11. Bij het opzeggen van het lidmaatschap zonder pasje worden € 10,00 onkosten berekend. Je komt hiervoor persoonlijk naar de Speel-o-theek.
 12. De hoogte van de lenersvergoeding voor 2025 wordt via de nieuwsbrief en website aan u bekend gemaakt.
 13. Lid worden kan alleen door het ondertekenen van ons incassoformulier. Hiermee worden de administratiekosten en bankkosten verlaagd, dit vertaalt zich terug in de aankoop van nieuw speelgoed.
 14. Het speelgoed dient schoon en compleet teruggebracht te worden. Er wordt   € 1,- boete gevraagd voor een vermist onderdeel. Bij terugbrengen van dit vermist onderdeel ontvangt men de € 1,- weer terug. Wanneer lego of playmobiel niet goed gesorteerd of nog in elkaar wordt teruggebracht vragen we € 2,- boete.
 15. Is er onverhoopt schade, dan vinden wij het fijn als u dit zelf meldt. Er wordt dan een vergoeding gevraagd die afhankelijk is van de schade. Is het speelgoed o.i. niet meer bruikbaar dan dient het tegen betaling naar rato overgenomen te worden.
 16. Blijkt het verlies of schade aan speelgoed o.i. te vaak voor te komen, dan zal het bestuur passende maatregelen nemen.
 17. Speelgoed kan NIET telefonisch of per email verlengd worden.
 18. Ook grootouders en oppasouders zijn welkom in onze Speel-o-theek om speelgoed te lenen
 19. De Speel-o-theek is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door het uitlenen van speelgoed.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Speel-o-theek.
 21. Met het uitgeven van dit nieuwe reglement vervallen alle bepalingen van het vorig reglement.